Copyright

Lunet zorg behoudt zich het recht voor – tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Bezoekers van Lunetzorg.nl mogen geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op de Lunet zorg website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van Lunet zorg.

Contact

Vragen en opmerkingen over deze website kun je mailen naar communicatie@lunetzorg.nl